Šeduvos "Lelijos" katilinė

Atgal
Kotiškio g. 13, Šeduva
 
Katilinė yra Radviliškio rajono Šeduvos miesto Progimnazijos gatvės daugiabučių gyvenamųjų namų mikrorajone. Šildymo sezono metu tiekiama šiluma šio mikrorajono gyventojams ir kitiems vartotojams. Katilinės teritorija užima 0,21 ha. Tinklų papildymui, gamybiniams poreikiams ir buičiai šaltas vanduo perkamas iš UAB "Radviliškio vanduo". Šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos, rezervinis kuras - medienos atliekos. Sumontuoti trys vandens šildymo katilai. Katilinės katilų instaliuota galia - 2,2 MW. Ši galia išnaudojama ekonomiškai, nes maksimalus valandinis Progimnazijos gatvės gatvės mikrorajono ir kitų centralizuoto šilumos  tiekimo vartotojų galios poreikis žiemą yra 1,8 MW, vidutinis - 0,8 MW. Katilinėje pagaminama šiluma tiekiama 4 daugiabučiams namams ir kitiems vartotojams: Šeduvos pradinei ir vidurinei mokykloms, bendrabučiui, darželiui, pirminės sveikatos priežiūros centrui ir senelių globos I-II namams. Iš katilinės centralizuotai tiekiamos  šilumos termofikacinio vandens trasų ilgis 1998 m.
Katilinę UAB"Radviliškio šiluma" ekploatuoja nuo 2004 m. birželio mėnesio.
2004 metais rekonstruoti katilinės vamzdynai, sumontuoti vandens cheminio paruošimo įrenginiai.
2005 m. LAAIF gamtosaugos gerinimo fondo ir savo lėšomis atlikta katilinės rekonstrukcija - dujofikavimas: pastatyti du po 870 KW našumo VŠK “ECOMAX N 870 2F” su ekonomaizeriais “TOTALECO Nr.7”. Įrengta šios katilinės automatizuoto valdymo be nuolatinio aptarnaujančio personalo ir telemetrinė duomenų kaupimo -  perdavimo sistema į Radviliškio katilinės CVP.
Nuo 2005/06 metų  šildymo sezono pradžios, šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos ir katilinė eksplatuojama be nuolatinio aptarnaujančio personalo.
 
Už katilinės saugios eksploatacijos priežiūrą atsakingas - Algis Mikolaitis. tel.:8-686-74053