Apie mus

Rekonstruojant ir plečiant Radviliškio žemės ūkio mašinų gamyklą ( ŽŪMG) išaugo šilumos energijos poreikis, buvo nuspręsta statyti garo katilinę šildymui ir technologiniams poreikiams. Katilinei vieta parinkta prie Radviliškio stiklo fabriko, nes ten buvo geležinkelio šaka. 

Katilinė pradėta statyti 1961 metais ir baigta 1963 metais. Sumontuoti 2  DKVR 10/13 tipo garo katilai. Tuo pat metu buvo statoma ir požeminė garo trasa į ŽŪMG, kuri dar pilnai nebaigta jau buvo pradėta eksploatuoti 1962-1963 metų žiemą tiekiant garą ŽŪMG iš laikinos katilinės - garvežio, pastatyto mazuto išpylimo rampos akligatvyje.

Katilinė pradėta eksploatuoti 1963.12.01, buvo užkurtas katilas K-2.

Katilinės viršininku buvo paskirtas B.Tazeckas stiklo fabriko darbuotojas, nes katilinę į savo balansą iš ŽŪMG perėmė Stiklo fabrikas.

Jau 1968 metais pradėjo trūkti šilumos, nes mažas katilinės pajėgumas, bloga jos eksploatacija neleido pilnai išnaudoti esamo galingumą. Todėl Radviliškio rajono vykdomojo komiteto iniciatyva katilinė perimta iš Stiklo fabriko. 1969 m liepos mėn. katilinė perduota Rėkyvos VRE, pradėtas gerinti katilų eksploatacijos lygis, pastatyti būtini prietaisai, maitinimo reguliatoriai, padidintas cheminio vandens valymo našumas.

1970 metais buvo pastatytas pirmas priestatas garo katilams, įvestas eksploatacijon garo katilas K-3. 1972 metais buvo pradėta pagrindinė katilinės rekonstrukcija. Pastatytas gamybinis - administracinis pastatas. Jame antrame aukšte buitinės - administracinės patalpos, I mechaninės dirbtuvės, cheminio vandens paruošimas, katilų valdymo pultas. Pastatytas naujas 80 metrų aukščio kaminas, ūla, sumontuoti garo katilai DKVR-20/13, dearatorius DCA 100/35, maitinimo siurbliai (baigti 1975 II) Katilų valdymas automatizuotas iš centrinio valdymo pulto, pereita prie garo mechaninio mazuto išpurenimo.