Apie mus

Rekonstruojant ir plečiant Radviliškio žemės ūkio mašinų gamyklą ( ŽŪMG) išaugo šilumos energijos poreikis, buvo nuspręsta statyti garo katilinę šildymui ir technologiniams poreikiams. Katilinei vieta parinkta prie Radviliškio stiklo fabriko, nes ten buvo geležinkelio šaka. 

Katilinė pradėta statyti 1961 metais ir baigta 1963 metais. Sumontuoti 2  DKVR 10/13 tipo garo katilai. Tuo pat metu buvo statoma ir požeminė garo trasa į ŽŪMG, kuri dar pilnai nebaigta jau buvo pradėta eksploatuoti 1962-1963 metų žiemą tiekiant garą ŽŪMG iš laikinos katilinės - garvežio, pastatyto mazuto išpylimo rampos akligatvyje.

Katilinė pradėta eksploatuoti 1963.12.01, buvo užkurtas katilas K-2.

Katilinės viršininku buvo paskirtas B.Tazeckas stiklo fabriko darbuotojas, nes katilinę į savo balansą iš ŽŪMG perėmė Stiklo fabrikas.

Jau 1968 metais pradėjo trūkti šilumos, nes mažas katilinės pajėgumas, bloga jos eksploatacija neleido pilnai išnaudoti esamo galingumą. Todėl Radviliškio rajono vykdomojo komiteto iniciatyva katilinė perimta iš Stiklo fabriko. 1969 m liepos mėn. katilinė perduota Rėkyvos VRE, pradėtas gerinti katilų eksploatacijos lygis, pastatyti būtini prietaisai, maitinimo reguliatoriai, padidintas cheminio vandens valymo našumas.

1970 metais buvo pastatytas pirmas priestatas garo katilams, įvestas eksploatacijon garo katilas K-3. 1972 metais buvo pradėta pagrindinė katilinės rekonstrukcija. Pastatytas gamybinis - administracinis pastatas. Jame antrame aukšte buitinės - administracinės patalpos, I mechaninės dirbtuvės, cheminio vandens paruošimas, katilų valdymo pultas. Pastatytas naujas 80 metrų aukščio kaminas, ūla, sumontuoti garo katilai DKVR-20/13, dearatorius DCA 100/35, maitinimo siurbliai (baigti 1975 II) Katilų valdymas automatizuotas iš centrinio valdymo pulto, pereita prie garo mechaninio mazuto išpurenimo.


1978-2000 metai
1978 metais pradėta vandens šildymo katilo ir jo priestato, termofikacinio vandens linijos 400 mm diametro statyba į miestą. Termofikacinio vandens trasa 1980 metais pastatyta iki ŽŪMG (orinė trasa). Sumontuotas vandens šildymo katilas PTVM-30M 35 Gcal/h našumo, kuris pradėtas eksploatuoti 1983 metais spalio 30 d.

1986 metų pavasarį pastatyta trasa 300 mm diametro į naują Eibariškių mikrorajoną.

1987 11 07 paleistas šildymas į Eibariškių kvartalą, šildyti pirmąjį namą.

1991 11 06 katilas K-5 užkurtas gamtinėmis dujomis.

1997 m. AB"Šiaulių energija" atskirta nuo "Lietuvos energijos" ir įkurtas Radviliškio šilumos tinklų filialas. 

Iki 1998 m. UAB "Radviliškio šiluma" buvo SPAB "Šiaulių energija" Radviliškio šilumos tinklų filialas. 1998 m. gruodžio mėn. 23 d. užregistruota savarankiška SPUAB "Radviliškio šiluma". Nuo bendrovės įsikūrimo centralizuota šilumos energija buvo tiekiama tik Radviliškio miesto gyventojams ir kitiems vartotojams. Nuo 1999 m. antro pusmečio reorganizavus rajono buvusius šilumos tiekėjus prie UAB "Radviliškio šilumos" prijungtos Kutiškių, Aukštelkų, Kalno Gražionių ir Linkaičių kaimo katilines. 2000 m. centralizuotos šilumos tiekimas decentralizuotas Kutiškių kaime, o 2002 m. Kalno Gražionių kaime.

Radviliškio rajono savivaldybės iniciatyva dėl blogos UAB "Baisogalos komunalinis ūkis" finansinės būklės 2002/03 m. šildymo sezonui išnuomotas šilumos ūkis.
2002-2015 metai
2002 metais liepos mėn. Radviliškio katilinės kaminas sužeminamas iki 70 metrų.

2003 metais Baisogalos katilinė Radviliškio tarybos sprendimu išnuomojama UAB „Baisogalos bioenergijai".

2004 m. balandžio 8 d. buvo priimtas Radviliškio tarybos sprendimas nuo 2004 m. birželio 1 d. reorganizuoti skaidymo būdu uždarąją akcinę bendrovę Šeduvos komunalinį ūkį, kurio veikla pasibaigia, ir išdalinti jo funkcijas, turtą, teises ir pareigas uždarajai akcinei bendrovei „Radviliškio šiluma" tęsti šiluminės energijos ir karšto vandens gamybą, perdavimą ir pardavimą.

2004 metais Radviliškio katilinės kaminas rekonstruojamas iki 43 metrų.

2004 metais rugsėjo mėn. prijungtos Šeduvos ir Raudondvario katilinės.

2006-2008 metais atnaujinta bekanaliniais šilumos tiekimo vamzdynais 7,018 km Radviliškio miesto šilumos tinklų.

Nuo 2010 metų pradžios, įgyvendinus investicinį projektą, katilinėje eksploatuojami du nauji galios biokuro katilai (po 5MW ), 2,0 MW galios kondensacinis ekonomaizeris ir 4 MW galios pikinis vandens šildymo katilas, dirbantis dujiniu kuru, bei 150kW elektrinės galios ir 190kW šiluminės galios koogeneracinė jėgainė, dirbanti dujiniu kuru.

2015 metais Radviliškio miesto katilinėje pastatyti 8 MW galios vandens šildymo katilas, komplekte su mechanizuota biokuro deginimo pakura ir kitais pagalbiniais įrengimais bei sistemomis ir 2 MW šiluminės galios dūmų kondensacinis ekonomaizeris ir visos jo sistemos.

2015 11 26 baigti įgyvendinti investiciniai projektai: "Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" I etapas  ir "Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" II etapas.
Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vamzdynų modernizavimo darbai apėmė magistralinių vamzdynų bei dalį skirstomųjų ir įvadinių tinklų keitimą (viso 6949 m). Modernizavimo metu tinklai buvo klojami bekanaliu būdu.