Raudondvario katilinė

Atgal

Jaunimo g.4, Raudondvario k., Radviliškio r.

Katilinė įrengta Pakalniškių seniūnijos, Jaunimo g.4, patalpose.
Katilinės patalpose įrengti 2 vnt. po 100 kW šiluminės galios plieniniai kieto biokuro granulių vandens šildymo katilai su bendru tarpiniu bunkeriu. Pagrindinis granulių atsargos sandėliavimo kuro bunkeris įrengtas prie katilinės esančioje gretimoje patalpoje. Katilinėje įrengta šios katilinės automatizuoto valdymo be nuolatinio aptarnaujančio personalo sistema ir telemetrinė duomenų kaupimo - perdavimo sistema į Radviliškio katilinės CVP.
Katilinė tiekia šilumą Pakalniškių seniūnijai ir kultūros namams.

Už katilinės saugią eksploataciją ir priežiūrą atsakingas Algis Mikolaitis. Tel.: 8 686 74053