Radviliškio katilinė

Atgal
Žironų g.3, Radviliškis

Radviliškio miesto katilinė, dirbanti nuo 1963 metų, yra 2,5 km nuo Radviliškio centro šiaurės vakarų kryptimi, šalia automagistralės "Panevėžys-Šiauliai". Radviliškio miesto katilinės teritorija užima 2,0629 ha. Įmonės teritorijoje yra gamybinis-administracinis katilinės korpusas, sandėlis, du požeminiai 500 m3 talpos gelžbetoniniai skysto kuro rezervuarai, skysto kuro siurblinė, geležinkelio atšaka su rampa, biokuro sandėliavimo aikštelė.
Katilinėje šilumos gamybai įrengti trys vandens šildymo katilai, kūrenami biokuru: Nr.1 - BHH 5000 (5,0 MW galios), Nr.2 - BHH 5000 (5,0 MW galios), Nr.3 - VLB 8000 (8,0 MW galios). Katilinėje šilumos gamybai įrengti du vandens šildymo katilai, kūrenami gamtinėmis dujomis: Nr.4 HWK 4000-6-300 (4,0 MW galios), Nr.5 PTVM- 30 tipo katilas (8,0 MW galios).
Elektros gamybai savo reikmėms, katilinėje įrengti du elektros gamybos įrenginiai: Nr.1 Tedom Cento L150 (0,150 MW elektros galios ir 0,190 MW šilumos galios), Nr.2 Tedom Cento T100 (0,100 MW elektros galios ir 0,142 MW šilumos galios).
Katilinėje šilumos gamybai naudojama gamtinės dujos ir biokuras (medžio skiedros, pjuvenos, žievė, grūdinės atliekos). Iki 2010 metais šilumos gamybai sunaudota apie 7 mln. kubinių metrų gamtinių dujų, nuo 2010 metų pradžios šilumos gamybai pradėjus naudoti biokurą, gamtinių dujų sunaudojimas sumažėjo iki 1,5 mln. kubinių metrų, o 2014 metais iki 0,65 mln. kubinių metrų. 2014 metais šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra: biokuras - 90 %, gamtinės dujos - 10%. Nuo 2015 metų gamtinių dujų sunaudojimą šilumos gamybai planuojama mažinti iki 5-6 %.
Maksimalus valandinis Radviliškio miesto centralizuoto šilumos tiekimo vartotojų galios poreikis yra 22 MW. Per metus katilinėje pagaminama apie 56 tūkst. MWh šiluminės energijos, kuri yra tiekiama 4773 vartotojų. Didžioji jų dalis - gyventojai. Jiems tiekiama energija sudaro 91% visos parduotos energijos.
Radviliškio miesto vartotojams iš katilinės centralizuotai tiekiamos šilumos termofikacinio vandens trasų ilgis 20,782 km.
Tinklų papildymui, gamybiniams poreikiams ir buičiai vanduo perkamas iš UAB "Radviliškio vanduo". Katilinėje yra įrengtos dvi vandens nuotekų sistemos: lietaus ir fekalinė.
2006-2008 metais, įgyvendinus investicinį projektą "Radviliškio rajono šilumos energijos perdavimo ir paskirstymo tinklų bei susijusios infrastruktūros modernizavimas ir plėtra", atnaujinta bekanaliais šilumos tiekimo vamzdynais 7,018 km Radviliškio miesto šilumos tinklų.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2006 m. gruodžio 1 d., baigtas - 2008 m. rugpjūtį. Bendra projekto vertė 6,7 mln. litų, iš jų ES paramos suma - 2,9 mln. litų.2009-2010 metais bendrovės ir ES paramos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendintas investicinis projektas "UAB "Radviliškio šiluma" Radviliškio miesto biokuro katilinės su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kogeneraciniu įrenginiu statyba". Projektas pradėtas įgyvendinti 2009 m. vasario mėn., baigtas - 2010 m. kovo mėn. Bendra projekto vertė 9,59 mln. litų, iš jų ES paramos suma - 4,30 mln. litų.
Nuo 2010 metų pradžios katilinėje eksploatuojami du nauji biokuro katilai (po 5MW ), 2,0 MW galios kondensacinis ekonomaizeris ir 4MW galios vandens šildymo katilas, dirbantis dujiniu kuru, bei 150 kW elektros galios ir 190kW šilumos galios koogeneracinė jėgainė, dirbanti dujiniu kuru.
Nuo 2015 metų I ketvirčio Radviliškio miesto katilinėje eksploatuojami: 8 MW galios vandens šildymo katilas ( su mechanizuota biokuro deginimo pakura ir kitais pagalbiniais įrengimais bei sistemomis), 2 MW šiluminės galios dūmų kondensacinis ekonomaizeris, bei 100 kW elektros galios ir 142 kW šilumos galios koogeneracinė jėgainė, dirbanti dujiniu kuru.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2014 m. liepos mėnesį, baigtas - 2015 m. vasario mėnesį. Bendra projekto vertė 2,172 mln. eurų (7,5 mln. litų), iš jų ES paramos suma - 1,050 mln. eurų (3,625 mln. litų).
Įgyvendinti investiciniai projektai padidina Radviliškio katilinės darbo patikimumą ir užtikrina patikimą šilumos tiekimą Radviliškio miesto šilumos vartotojams.
 
Vykdant investicinį projektą "Radviliškio katilinės vandens cheminio paruošimo valymo modernizavimas", 2016 metų spalio mėnesį Radviliškio katilinėje sumontuoti du automatiniai vandens nugeležinimo filtrai V1, V2 „Eurowater" NSB-130, po G=7,8 m3/h, dvigubas automatinis vandens minkštinimo filtras V3 „Eurowater" SMH-602F, po G=10 m3/h, bei dvigubas automatinis vandens minkštinimo filtras V4 „Eurowater" SMH-362F, po G=6,0 m3/h.Paruoštas nugeležintas, minkštintas ir vandentiekio vanduo tiekiamas į esamus įmonės technologinius įrenginius. 

Už katilinės saugios eksploatacijos priežiūrą atsakingas - Arūnas Pranevičius. tel.:8 620 85086