Informacija NŠG

Atgal


Šilumos gamybos palyginamosios sąnaudos
Data Radviliškio katilinė  Konsoliduota CŠT sistema 
  Kintamoji šilumos gamybos dedamoji Faktinis šilumos poreikis Kintamoji šilumos gamybos dedamoji Faktinis šilumos poreikis
  euro ct/kWh MWh euro ct/kWh MWh
2021 m.        
sausis 1,39 9515 3,19 1093
vasaris 1,33 8892 3,48 1073
kovas 1,39 7095 3,23 828
balandis 1,40 5333 3,36 620
gegužė 1,34 2524    
birželis 1,27 1507    
liepa 1,26 1265    
rugpjūčio 1,46 1465    
rugsėjo 1,60 2137    
spalio 1,75  4781 7,61 542
lapkričio 1,95 6142  9,54 703
gruodžio 2,17 8857 9,25 1054

Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdančių šilumos tiekimo veiklą UAB "Radviliškio šiluma" licencijuojamos veiklos teritorijoje, nėra.