Asmenų aptarnavimo tvarka

Atgal


Vartotojų skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka

Energetikos sektoriuje vartotojų ginčai ir skundai pirmiausia sprendžiami šalių derybomis. Joms nepavykus, iškilus ginčams ar atsiradus skundams galima kreiptis:

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (www.regula.lt ) – dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo. Dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (www.vartotojoteises.lt ) – dėl energijos pirkimo-pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, dėl energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.

Nepavykus vartotojų skundų ir ginčų išspręsti ne teisme tvarka, jie nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose taikant Lietuvos Respublikos teisę.

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarką

 

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarką yra šie :

1. Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašas;

2. LR Viešojo administravimo įstatymas;

3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės;

Minėtus teisės aktus galite rasti čia