Energijos taupymas

Atgal

Video

Video anglų kalba apie efektyvų šilumos naudojimą:

https://www.youtube.com/watch?v=wpnqUNqbIe4

https://www.youtube.com/watch?v=op9xAWs75cEPaprasti patarimai, kaip gyventi bute šilčiau

Užsandarinkite langus. Plyšius tarp stiklo ir lango rėmo bei tarp lango rėmo ir sienos užsandarinkite silikoninėmis ar kitomis izoliacinėmis medžiagomis. Sandarinti reikia ne tik lango rėmus, bet ir stiklą. Jei tinkamai sandarinti langai, būstas bus geriau apsaugotas nuo šalčio, skersvėjų ir gatvės triukšmo, o kambaryje temperatūra pakils.

Neužstatykite radiatorių baldais ir dekoratyvinėmis grotelėmis. Neuždenkite radiatorių užuolaidomis. Tai trukdo šilumai sklisti į kambarį.

Patalpas vėdinkite kelis kartus per dieną pilnai atidarę langus ir sudarę trumpalaikį skersvėjį, kuris pakankamai išvėdintų patalpą, padėtų išvengti drėgmės ir kvapų kaupimosi. Geriau vėdinti intensyviai, bet trumpai, negu vėdinti ilgą laiką. Išeidami iš kambario uždarykite langus ir orlaides. Tai leis namuose palaikyti pastovią temperatūrą. Prieškambario, laiptinės ir kitų šaltų patalpų duris laikykite uždarytas.

Saulėtomis rudens/žiemos/pavasario dienomis atitraukite užuolaidas ir žaliuzes – leiskite saulės spinduliams apšviesti ir pašildyti Jūsų būstą.

Energijos vartojimo efektyvumo problemos ir jų sprendimo būdai

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija konstatuoja, kad Lietuvoje daugelio neatnaujintų (nerenovuotų) daugiabučių gyvenamųjų namų, pastatytų  iki 1993 m., vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos, priklausančios namo butų (patalpų) bendraturčiams, vis dar neatitinka privalomųjų reikalavimų: jos dažnai išbalansuotos, butuose (patalpose) įrengti neprojektiniai šildymo prietaisų paviršiai, vamzdynai susidėvėję, pažeisti korozijos.

Siekdami mažesnėmis sąnaudomis sumažinti šilumos suvartojimą tokiuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, butų (patalpų) savininkai turėtų atlikti šiuos darbus:

- Sutvarkyti daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo šilumos energijos tiekimo vamzdyną – užtikrinti sandarumą, izoliuoti.

- Pasiekti, kad butų (patalpų) šildymo prietaisų paviršiaus plotas atitiktų projektui. Tam, kad namo šildymo sistema būtų subalansuota, reikia, kad radiatorių ir (ar) jų sekcijų kiekviename bute būtų tiek, kiek numatyta namo šildymo sistemos projekte. Dėl šildymo sistemos išbalansavimo šilumos suvartojimas name yra neefektyvus – patalpų oro temperatūra skirtinguose butuose gali esmingai skirtis, kai kurie butai (patalpos) peršildomi, švaistant šilumos energiją, o kituose butuose (patalpose) šalta. Atstačius šildymo prietaisų skaičių į projekte nustatytą, pastate būtų naudojama mažiau šilumos ir patalpų oro temperatūra skirtinguose namo butuose būtų lygesnė.  

- Gyventojų sąmoningumas šilumos sutaupymą daugiabučiuose gali sumažinti net iki 20 proc. (langų durų plyšių sutvarkymas, įprotis uždaryti lauko, koridorių duris ir panašiai). Tačiau efektyvus šilumos taupymas daugiabučiuose namuose įmanomas, tik jeigu visi gyventojai įsitrauks ir prisidės prie šilumos taupymo proceso.

Šildymo sistemos pertvarkymas įmanomas tik pasibaigus šildymo sezonui, būtent šiuo laikotarpiu daugiabučių namų vartotojams vertėtų aptarti, kokias priemones jie įgyvendins iki rudens, kad ateinantį šildymo sezoną butuose būtų užtikrinta komfortiška oro temperatūra, o išlaidos šildymui mažėtų.

Įgyvendintos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės

Du kartus 2020 m. vartotojams kartu su sąskaitomis teikėme informaciją, skatinančią efektyviau ir taupiau vartoti šilumos energiją:

1) Kartu su sąskaitomis už 2020 m. vasario mėnesį pateikėme informaciją apie šilumos suvartojimą. Palyginome, kaip skiriasi to paties daugiabučio namo suvartojimas po atliktų atnaujinimo (modernizavimo) darbų. Palyginome 2019-2020 šildymo sezono, ir 2004-2005 šildymo sezono suvartojimo skirtumus. Aiškiai matomas suvartojimo skirtumas įrodo, kad techninė namo būklė daro didžiausią įtaką šilumos energijos taupymui. Pateikėme informaciją, kaip galima patikrinti savo šilumos suvartojimą šildymui savo name, taip pat priminėme paprastas ir lengvai prieinamas šilumos taupymo priemones, kurių vartotojai gali imtis ir be namo atnaujinimo;

2) Su sąskaitomis už 2020 m. kovo mėnesį bendrovė teikė informaciją gyventojams apie pastato šilumos sunaudojimų skirtumus. Informacija teikiama, siekiant formuoti vartotojų suvokimą apie šilumos energijos vartojimą. Pateikėme palyginamą apie šilumos suvartojimą daugiabučiuose namuose pagal jų techninę būklę. Kad akivaizdžiau matytųsi skirtumas, suvartojimą atvaizdavome grafiškai. Priminėme, kokių priemonių galima imtis jau šiandien, kad sumažinti šilumos eikvojimą. Siekiame, kad vartotojų keistų įpročius ir priimtų sprendimus, įtakojančius efektyvesnį šilumos energijos vartojimą.

2021 m. gegužės 3 d. UAB „Radviliškio šiluma“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerija pasirašė naują Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą Nr. 8-61, apimantį 2021–2030 bendrovės veiklos metus. Pagal jį UAB „Radviliškio šiluma“ savo tinklalapyje skelbia bendrą informaciją apie sudarytus energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimus, planuojamas, įgyvendinamas ir įgyvendintas priemones, jomis siūlomus energijos vartojimo didinimo efektyvumo sprendimus ir jų planuojamus rezultatus.

 

2021 metais ir kiekvienais kitais po jų einančiais metais iki 2030 metų (imtinai) numatomos įgyvendinti vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės

Eil. Nr.

Švietimo ir konsultavimo priemonės pavadinimas

Planuojama vartotojų tikslinė grupė

Planuojamas vartotojų tikslinės grupės dydis

1.

Informacijos skelbimas interneto svetainėje

Gyvenamasis sektorius, savivaldybės, valstybės ir verslo įstaigos

Viso pirkėjų apie 5220

2.

Informacijos skelbimas spaudoje ar spaudiniuose arba informacijos skelbimas televizijoje ar radijo laidose

Gyvenamasis sektorius, savivaldybės, valstybės ir verslo įstaigos

Viso pirkėjų apie 5220

3.

Palyginamosios analizės vartotojų grupėje kartu su energijos taupymo patarimais teikimas spaudinyje ar elektroniniu (skaitmeniniu) būdu

Gyvenamasis sektorius, savivaldybės, valstybės ir verslo įstaigos

 

Viso pirkėjų apie 5220

3.

Šildymo sistemų efektyvaus eksploatavimo mokymai

Gyvenamasis sektorius

10 daugiabučių namų bendrijų

4.

Konsultacijos atvykus pas vartotoją

Gyvenamasis sektorius

5 daugiabučių namų bendrijos

2021 metais įgyvendintos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės

Pagal UAB „Radviliškio šiluma“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2021 m. gegužės 3 d. Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą Nr. 8-61 bendrovė 2021 metais įvykdė 5 vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones.

1. 2021 metais UAB „Radviliškio šiluma“ papildė 2017 metais savo internetiniame puslapyje sukurtą nuolatinę skiltį „Energijos taupymas“:

1) Patalpino 2021 metų bendrovės parengtus lankstinukus, kuriuose, be kitos papildomos informacijos, pateikiama šilumos energijos suvartojimo ir išlaidų už ją analizė;

2) 2021 metais ruošdama informaciją apie šilumos energiją taupančias priemones ir sprendimus, bendrovė internetinio puslapio rubriką „Energijos taupymas“ papildė straipsniais apie šilumos energijos taupymą. Remiantis bendrovės specialistų, Lietuvos energetikos ministerijos pateikiamais patarimais, šiemet skiltyje patalpinti straipsniai, šilumos energijos taupymo tema. Straipsniuose plačiai aprašoma kokiomis priemonėmis nustatyti daugiabučių šilumos izoliacijos trūkumus bei patiriamus nuostolius. Taip pat aprašoma kokia renovacijos nauda energetinio efektyvumo didinimui.

3) Bendrovės internetinio puslapio skiltyje „Energijos taupymas“ nuolat atnaujinama informacija apie daugiabučių modernizavimą, projektų įgyvendinimo administravimą daugiabučių namams atnaujinti, bei namo modernizavimo įtaką šilumos energijos sutaupymui.

Vartotojų tikslinė grupė – visi UAB „Radviliškio šiluma“ vartotojai, apie 5,2 tūkst.

2. Palyginamosios analizės duomenis bei patarimus, susijusius su šilumos vartojimo efektyvumu, 2021 m. vasario 17 d. UAB „Radviliški šiluma“ pateikė Radviliškio rajono savaitraštyje „Visuomenės balsas“ Nr. 7 išspausdintame straipsnyje.

Straipsnyje „Kas lemia augančias šilumos kainas“ buvo pristatyta UAB „Radviliškio šiluma“ įmonės veikla. Vartotojai supažindinti su šilumos kainodara ir nuo ko priklauso tiekiamos energijos kaina. Pateikta mokėjimų palyginamoji analizė. Pateikėme palyginamąją informaciją apie besiribojančių rajonų pvz.: Šiaulių ir Panevėžio daugiabučių namų suvartojimą. Pateikta informacija, kad didžiausia įtaką vartotojo šilumos išlaidoms daro šilumos kiekio suvartojimas. Šilumą taupančiuose daugiabučiuose gali būti patiriamos iki 10 kartų mažesnės išlaidos.

Vartotojų tikslinė grupė – visi UAB „Radviliškio šiluma“ vartotojai, apie 5,2 tūkst.

 

3. Informaciją, skatinančią taupiau ir efektyviau vartoti šilumos energiją, kartu su spausdintomis ir elektroninėmis sąskaitomis vartotojams-gyventojams 2021 metais bendrovė teikė du kartus:

1)Kartu su sąskaitomis už 2021 m. gegužės mėn. buvo pateikiama informacija, apie tai, kas lemia mokėjimo sąskaitos dydį, atkreipiamas dėmesys į nuo vartotojo priklausančius veiksmus, lemiančius efektyvesnį šilumos vartojimą ir tuo pačiu mažesnes sąskaitas už šilumos energiją, pateikiami šilumos suvartojimo skirtumai renovuotame ir nerenovuotame name. Buvo palygintas daugiabučio namo, esančio Jaunystės g. 35, Radviliškyje, šilumos suvartojimas prieš pastato renovaciją ir po renovacijos.

2)Kartu su sąskaitomis už 2021 m. rugpjūčio mėn. buvo teikiami patarimai, kaip vartotojas efektyviau naudojant šilumos energiją gali daryti įtaką sąskaitos už buto šildymą dydį. Vartotojams pateikta trumpa informaciją apie renovaciją. Informavome, kad atnaujinus daugiabutį ne tik didinamas jo energinis efektyvumas, mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, bet gerinama žmonių gyvenimo kokybė ir sveikata.

Vartotojų tikslinė grupė – visi UAB „Radviliškio šiluma“ vartotojai, apie 5,2 tūkst.

4. 2021 m. rugsėjo 29 d. 14.30 iki 20.00 val., Radviliškio rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko seminaras gyventojams daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo tema). UAB „Radviliškio šiluma“ darbuotojai prisidėjo prie šio seminaro organizavimo, pakviesdami atvykti įmonės vartotojus-gyventojus, atstovaujančius daugiabučių namų savininkų bendrijas (DNSB) pirmininkus.

Mokymų metu buvo aptartos energiją taupančios techninės priemonės, dažniausiai pasitaikančios jų įrengimo klaidos, konkrečiais pavyzdžiais pristatyta pastatų renovacijos metu įdiegiamų techninių priemonių, pakeičiamų šilumos tiekimo sistemų įtaka efektyvesniam šilumos energijos vartojimui. Ši mokymų metu suteikta informacija ir patarimai DNSB pirmininkams, kaip asmenims, atsakingiems už namų bendrojo naudojimo objektų, tarp jų ir šildymo ir karšto vandens sistemų, valdymą, leido tinkamai informuoti namo butų savininkus apie daugiabučių namų inžinerinių sistemų modernizavimo galimybes ir šių sistemų įtaką šilumos vartojimo efektyvumui. Tokiu būdu, įvykę mokymai lėmė ir galutinių vartotojų priimamus sprendimus, susijusius su efektyvesniu šilumos vartojimu.

Seminarą vedė BETA atstovai: ekonomistas Edvinas Bindokas, teisininkas Rolandas Klimavičius, ir Algimantas Šiaučiūnas, inžinierius-praktikas.

Vartotojų tikslinė grupė – UAB „Radviliškio šiluma“ vartotojus-gyventojus atstovaujantys daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) pirmininkai (atstovai).

5. UAB „Radviliškio šiluma“ darbuotojai, kartu su Radviliškio rajono savivaldybės atstovais, dalyvavo daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkų susirinkimuose.

Susirinkimų metu buvo aptariama daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo procesų eiga, nauda, atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, galimi sutaupymai. Susirinkimuose daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams pateikiamas preliminarus priemonių paketas, reikalingas pasiekti ne mažesnį kaip 40 procentų šilumos energijos sutaupymą, lyginant su esama padėtimi.

Vartotojų tikslinė grupė – UAB „Radviliškio šiluma“ vartotojai-gyventojai ir/ar juos atstovaujantys DNSB pirmininkai, kuriuos atvykę konsultavo bendrovės darbuotojai.