Prisijungimas prie CŠT

Atgal

Informaciją apie prijungimą prie centralizuotų šilumos tinklų teikia Gamybos skyrius tel.: (8 422) 52275

 
Pastato savininkas (statytojas, užsakovas) arba jo įgaliotas asmuo, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, turėtų kreiptis adresu 
UAB „Radviliškio šiluma“, 
Žironų g. 3, LT-82143 Radviliškis, 
el. paštas  info@radsiluma.lt

Jis pateikia paraišką dėl prisijungimo sąlygų (pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 4 priede pateiktą formą).
 
Šilumos tiekėjas, gavęs pastato savininko (statytojo, užsakovo) teisės aktuose nustatytos formos paraišką, ne vėliau kaip per penkiolika darbo dienų išduoda šilumos ar karšto vandens įrenginių prijungimo sąlygas, kuriose nurodo prijungimo vietą, šilumnešio parametrus bei techninius reikalavimus.

Prisijungimo sąlygų forma pridedama čia.