Korupcijos prevencija

Atgal
Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos - kyšininkavimas, papirkimas prekyba poveikiu, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcijos prevencija - korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

 

Informacija pageidaujantiems pranešti apie korupcinius pažeidimus


ARBA

Kviečiame informuoti (ne anonimiškai) UAB „Radviliškio šiluma“ antikorupcijos komisiją apie neteisišką bendrovės darbuotojų elgesį ir korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas (piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, kyšininkavimą, sukčiavimą ir kitas nusikalstamas veikas), su kuriomis teko susidurti. Pranešime trumpai išdėstykite įvykio aplinkybes, laiką, vietą, nurodykite liudytojus, įrodymus ir išdėstykite savo nuomonę.

Pageidaujantiems gauti atsakymą, prašome nurodyti kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, adresą, faksą, el. pašto adresą ir kt.). Informacijos anonimiškumas ir konfidencialumas garantuojamas. Informaciją komisijai galite pateikti raštu, atsiųsdami pranešimą paštu arba elektroniniu paštu adresu pranesk@radsiluma.lt.

Viešųjų ir privačių interesų konfliktų derinimas: www.vmi.lt www.vtek.lt

Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas Rolandas Baravykas