Aukcionai

Atgal


UAB „Radviliškio šiluma“ viešo aukciono būdu parduoda metalo laužą.

UAB „Radviliškio šiluma“, kodas: 171444859, adresas: Žironų g. 3, LT-82143 Radviliškis (toliau - Pardavėjas), viešo aukciono būdu parduoda metalo laužą  (aukciono dalyvis metalo laužą pasikrauna ir išsiveža savo jėgomis ir lėšomis) (toliau - Turtas). 

 

 

Turtas (metalo laužas)

 

 

Apytikslis kiekis, t

Pradinė pardavimo kaina, € už t. (be PVM) (LR PVM įstatymo 96 str.)

Metalo laužas (šilumos tiekimo vamzdžiai)

Apie 180-200 t.

280

Pastaba: kiekis nurodytas apytikslis, bus patikslintas pasvėrus parduodant.

 Adresas, kuriuo galima apžiūrėti turtą: Kėdainių 101A, Šeduva.

Pasiūlymų dalyvauti viešame aukcione pateikimas ir jų registravimas:

Aukciono dalyviais registruojami tik turintys taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą bei
registruoti GPAIS sistemoje. Neatitinkančių šių sąlygų dalyvių pateikti pasiūlymai vertinami nebus.
Pageidaujantieji dalyvauti aukcione privalo užpildyti paraišką dalyvauti viešame aukcione bei pateikti savo siūlymą (paraiškos forma priede Nr. 1), taip pat pateikti įrodančių dokumentų dėl TIPK leidimo ir registracijos GPAIS kopijas.

Dalyvio siūloma kaina negali būti mažesnė už nustatytą pradinę pardavimo kainą

Paraiška dalyvauti aukcione su pasiūlymu ir kitų reikalaujamų dokumentų kopijos užklijuotame voke (ant voko turi būti užrašas „Metalo laužo aukcionas“) pateikiami UAB “Radviliškio šiluma” adresu  Žironų g. 3, LT-82143 Radviliškis pasiūlymą įmetant į pašto dėžutę esančią ant vartų arba siunčiant registruotu paštu arba įteikiant per kurjerius. Pasiūlymus pateikti iki 2021 m. birželio 14 d. 10.00 val. Aukciono rengėjas neprisiima atsakomybės už pašto kurjerių vėlavimą teikiant pasiūlymus, o pasiūlymas pateiktas po nustatyto termino laikomas nepriimtinu.

Vokų su pasiūlymais atplėšimas, vertinimas:

Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2021 m.  birželio 14 d. 10.15 val.

Pasiūlymų vertinimo kriterijus - didžiausia pasiūlyta kaina. Jei tokią pat didžiausią kainą pasiūlo keli pirkėjai, laimėtoju pripažįstamas anksčiausiai voką įregistravęs dalyvis. Aukciono rezultatai įforminami protokolu. Apie aukciono rezultatus laimėtojams pranešama el. paštu, ar kitais pirkėjui patogiais nurodytais būdais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po aukciono.

Apmokėjimas  ir turto perdavimas:

Komisija  su aukcioną laimėjusiu dalyviu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas sudaro Turto  pirkimo- pardavimo  sutartį.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turto objektą atsiskaito mokestiniu pavedimu į a/s: LT457300010002569067  bankas: AB „Swedbank“,  per 3 darbo dienas po pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo ir sąskaitos išrašymo dienos.

Pardavėjas po apmokėjimo išrašo Turto perdavimo aktą.

Aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktas yra nuosavybės teisę į jį patvirtinantis dokumentas.
Pirkėjas, prižiūrint UAB „Radviliškio šiluma“ darbuotojui, savo jėgomis ir lėšomis turi išsivežti įsigytas prekes per 20 kalendorinių dienų po pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo.

Pardavėjas nekompensuoja ir neatsako už aukciono  dalyvių patirtas išlaidas, susijusias su dalyvavimu aukcione.

Visos su Turto atsiėmimu, pakrovimu ir transportavimu susijusios išlaidos tenka laimėjusiam dalyviui ir Pardavėjas jų nekompensuoja.


Kontaktinis asmuo dėl papildomos informacijos:   Gamybos sk. viršininkas Virginijus Chlebauskas, mob. tel. 8 614 53507, e/p chlebauskas@radsiluma.lt

Metalo laužo aukciono sąlygos.docx