Šeduvos centrinė katilinė

Atgal
Kėdainių g.101A, Šeduva

Katilinė yra Radviliškio rajono Šeduvos miesto Kėdainių gatvės daugiabučių gyvenamųjų namų mikrorajone. Šildymo sezono metu tiekiama šiluma šio mikrorajono gyventojams ir kitiems vartotojams. Katilinės teritorija užima 0,64 ha. Teritorijoje yra katilinė ir medienos atliekų sandėliavimo aikštelė. Tinklų papildymui, gamybiniams poreikiams ir buičiai šaltas vanduo perkamas iš UAB "Radviliškio vanduo". Šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos, rezervinis kuras - medienos atliekos. Sumontuoti trys vandens šildymo katilai. Katilinės katilų instaliuota galia - 4,7 MW. Ši galia neišnaudojama, nes maksimalus valandinis Kėdainių gatvės mikrorajono centralizuoto šilumos tiekimo vartotojų galios poreikis žiemą yra 0,8 MW, vidutinis - 0,6 MW. Katilinėje pagaminama šiluma tiekiama 8 daugiabučiams namams ir kitiems vartotojams.Iš katilinės centralizuotai tiekiamos šilumos termofikacinio vandens trasų ilgis 776 m.
Katilinę UAB"Radviliškio šiluma" ekploatuoja nuo 2004 m. birželio mėnesio.
2004 metais rekonstruoti katilinės įrengimai ir vamzdynai, prie medienos atliekų deginimo pakuros "DG-1,5" sumontuotas naujas 3,1 MW galios vandens šildymo katilas "VK-22".
2006 m. atliktas katilinės pastato kapitalinis remontas, atlikta katilinės įrangos rekonstrukcija-dujofikavimas: pastatytas trečias 870 kW galios vandens šildymo katilas "ECOMAX NC 870 " su ekonomaizeriu "TOTALECO Nr.7". Įrengta šios katilinės automatizuoto valdymo be nuolatinio aptarnaujančio personalo sistema ir telemetrinė duomenų kaupimo- perdavimo sistema į Radviliškio katilinės CVP.
Nuo 2006/07 metų šildymo sezono pradžios šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos ir katilinė eksplatuojama be nuolatinio aptarnaujančio personalo.
Vykdant investicinį projektą "VŠK-2 (870kW galios) su kondensaciniu ekonomaizeriu įrengimas Šeduvos "Centrinėje" katilinėje", 2016 metų spalio mėnesį Šeduvos centrinės katilinės patalpose sumontuotas naujas vandens šildymo katilas ICI Rex95 (870kW galingumo) su moduliaciniu elektroniniu gamtinių dujų degikliu, bei kondensacinis ekonomaizeris TOTALl ECO Nr.7.  
Už katilinės saugios eksploatacijos priežiūrą atsakingas - Algis Mikolaitis. tel.:8 686 74053