2024m. kovas

      Vadovaudamasis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu  Nr. O3E-1207  „Dėl UAB „Radviliškio šiluma“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko  nustatymo“ ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. O3E-901 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų  nustatymo“  nustatė šilumos ir karšto vandens kainų dedamąsias.

        UAB "Radviliškio šiluma", vadovaujantis nustatytomis šilumos ir karšto vandens kainų dedamosiomis, perskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, kurios taikomos nuo 2024 m. kovo 1 d. 

 Gyventojams šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 7,22 ct/kWh*

Šilumos kainos be PVM: 
1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį)  ct/kWh 7,22
1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji  ct/kWh 3,41
1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji ct/kWh 3,81
1.3. papildoma dedamoji  ct/kWh 0,00
2. Šilumos dvinarės kainos dedamosios    
2.1. pastovioji dalis (mėnesio užmokestis)  Eur/kW/mėn. 24,92
2.2. kintamoji dalis ct/kWh 3,81
2.3. papildoma dedamoji  ct/kWh 0,00
Kitiems vartotojams šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 8,74 ct/kWh su 21% PVM
Šilumos kainos be PVM: 
1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį)  ct/kWh 7,22
1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji  ct/kWh 3,41
1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji ct/kWh 3,81
1.3. papildoma dedamoji  ct/kWh 0,00
2. Šilumos dvinarės kainos dedamosios    
2.1. pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) Eur/kW/mėn. 24,92
2.2. kintamoji dalis ct/kWh 3,81
2.3. papildoma dedamoji  ct/kWh 0,00
Karšto vandens kainos dedamosios gyventojams daugiabučiuose namuose ir juridiniams asmenims, esantiems daugiabučiuose namuose:
Pastovioji dedamoji (be PVM) Eur/m3 0,74
Kintamoji dedamoji (be PVM) Eur/m3 7,28
Galutinė karšto vandens kaina  (be PVM) Eur/m3 8,02
Galutinė karšto vandens kaina gyventojams (su 9 proc. PVM) Eur/m3 8,74
Galutinė karšto vandens kaina juridiniams asmenims (su 21 proc. PVM) Eur/m3 9,70

Karšto vandens kainos dedamosios kitiems vartotojams:

Pastovioji dedamoji (be PVM) Eur/m3 0,74
Kintamoji dedamoji (be PVM) Eur/m3 7,28
Galutinė karšto vandens kaina  (be PVM) Eur/m3 8,02
Galutinė karšto vandens kaina juridiniams asmenims (su 21 proc. PVM) Eur/m3 9,70

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis:

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis (be PVM) Eur per mėnesį vartotojui 0,85
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis (su 21 proc. PVM) Eur per mėnesį vartotojui 1,03
*Pagal PVM įstatymo1253 straipsnį, iš valstybės biudžeto kompensuojamas už šio Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytas prekes apskaičiuotas PVM – 9 procentinių punktų tarifo dydžio. Taikymas numatytas nuo 2022 m. spalio 1 d. iki 2023 m. balandžio 30 d. bei nuo 2023 m. spalio 1 d. iki 2024 m. balandžio 30 d.