2022m. rugpjūtis

Vadovaudamasis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimu  Nr.  „Dėl UAB „Radviliškio šiluma“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams  nustatymo“ ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3E-956 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų  nustatymo“  nustatė šilumos ir karšto vandens kainų dedamąsias.
UAB "Radviliškio šiluma", vadovaujantis nustatytomis šilumos ir karšto vandens kainų dedamosiomis, perskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, kurios įsigalios nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d

 

Gyventojams (butams) ir  juridiniams asmenims,  bendrijoms, perkantiems šilumą pastato įvade, bei pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,12 ct/kWh:
  ct/kWh
Pastovioji dedamoji (be PVM) 2,94
Kintamoji dedamoji (be PVM) 3,79
Šilumos pardavimo kaina (be PVM) 0,12
Galutinė vienanarė šilumos kaina  (be PVM) 6,85
Galutinė vienanarė šilumos kaina (su 9 proc. PVM) 7,47
Galutinė vienanarė šilumos kaina juridiniams asmenims (su 21 proc. PVM) 8,29
Juridiniams asmenims,  bendrijoms, perkantiems šilumą pastato įvade bei pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,98 Eur/mėn.:
  ct/kWh
Pastovioji dedamoji (be PVM) 2,94
Kintamoji dedamoji (be PVM) 3,79
Galutinė vienanarė šilumos kaina  (be PVM) 6,73
Šilumos pardavimo kaina (be PVM) 0,98 Eur/mėn.
Galutinė vienanarė šilumos kaina bendrijoms (su 9 proc. PVM) 7,34 ct/kWh + 1,07 Eur/mėn.
Galutinė vienanarė šilumos kaina juridiniams asmenims (su 21 proc. PVM) 8,14 ct/kWh  + 1,19 Eur/mėn.
Karšto vandens kainos dedamosios gyventojams daugiabučiuose namuose ir juridiniams asmenims, esantiems daugiabučiuose namuose:
  Eur/m3
Pastovioji dedamoji (be PVM) 0,66
Kintamoji dedamoji (be PVM) 5,91
Galutinė karšto vandens kaina  (be PVM) 6,57
Galutinė karšto vandens kaina gyventojams (su 9 proc. PVM) 7,16
Galutinė karšto vandens kaina juridiniams asmenims (su 21 proc. PVM) 7,95
Karšto vandens kainos dedamosios kitiems vartotojams:
  Eur/m3
Pastovioji dedamoji (be PVM) 0,66
Kintamoji dedamoji (be PVM) 5,91
Galutinė karšto vandens kaina  (be PVM) 6,57
Galutinė karšto vandens kaina juridiniams asmenims (su 21 proc. PVM) 7,95
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis:
  Eur per mėnesį vartotojui
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis (be PVM) 0,85
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis (su 21 proc. PVM) 1,03