2020 m. Birželis

Vadovaudamasis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. T-61 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-1007 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma" tiekiamos šilumos kainos dedamųjų tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymo" pakeitimo ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. O3E-262 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo" nustatė šilumos ir karšto vandens dedamąsias.
UAB "Radviliškio šiluma", vadovaujantis nustatytomis šilumos ir karšto vandens kainų dedamosiomis, perskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, kurios įsigalios nuo 2020 m. birželio 1 d

 

Gyventojams (butams) ir  juridiniams asmenims,  bendrijoms, perkantiems šilumą pastato įvade, bei pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,10 ct/kWh:
  ct/kWh
Pastovioji dedamoji (be PVM) 2,81
Kintamoji dedamoji (be PVM) 2.08
Šilumos pardavimo kaina (be PVM) 0,10
Galutinė vienanarė šilumos kaina  (be PVM) 4,99
Galutinė vienanarė šilumos kaina (su 9 proc. PVM) 5,44
Galutinė vienanarė šilumos kaina juridiniams asmenims (su 21 proc. PVM) 6,04
Juridiniams asmenims,  bendrijoms, perkantiems šilumą pastato įvade bei pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,82 Eur/mėn.:
  ct/kWh
Pastovioji dedamoji (be PVM) 2,81
Kintamoji dedamoji (be PVM) 2,08
Galutinė vienanarė šilumos kaina  (be PVM) 4,89
Šilumos pardavimo kaina (be PVM) 0,82 Eur/mėn.
Galutinė vienanarė šilumos kaina bendrijoms (su 9 proc. PVM) 5,33 ct/kWh + 0,89 Eur/mėn.
Galutinė vienanarė šilumos kaina juridiniams asmenims (su 21 proc. PVM) 5,92 ct/kWh  + 0,99 Eur/mėn.
Karšto vandens kainos dedamosios gyventojams daugiabučiuose namuose ir juridiniams asmenims, esantiems daugiabučiuose namuose:
  Eur/m3
Pastovioji dedamoji (be PVM) 0,59
Kintamoji dedamoji (be PVM) 5,03
Galutinė karšto vandens kaina  (be PVM) 5,62
Galutinė karšto vandens kaina gyventojams (su 9 proc. PVM) 6,13
Galutinė karšto vandens kaina juridiniams asmenims (su 21 proc. PVM) 6,80
Karšto vandens kainos dedamosios kitiems vartotojams:
  Eur/m3
Pastovioji dedamoji (be PVM) 0,59
Kintamoji dedamoji (be PVM) 4,93
Galutinė karšto vandens kaina  (be PVM) 5,52
Galutinė karšto vandens kaina juridiniams asmenims (su 21 proc. PVM) 6,68
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis:
  Eur per mėnesį vartotojui
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis (be PVM) 0,85
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis (su 21 proc. PVM) 1,03