2017 m. rugsėjis

Vadovaudamasis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-410 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma" tiekiamos šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymo" ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3-384 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo" nustatė šilumos ir karšto vandens dedamąsias.
UAB "Radviliškio šiluma", vadovaujantis nustatytomis šilumos ir karšto vandens kainų dedamosiomis, perskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, kurios įsigalios nuo 2017 m. rugsėjo1 d.

 

Gyventojams (butams) ir  juridiniams asmenims,  bendrijoms, perkantiems šilumą pastato įvade, bei pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,11 ct/kWh:
  ct/kWh
Pastovioji dedamoji (be PVM) 2,89
Kintamoji dedamoji (be PVM) 1,58
Šilumos pardavimo kaina (be PVM) 0,11
Galutinė vienanarė šilumos kaina  (be PVM) 4,58
Galutinė vienanarė šilumos kaina (su 21 proc. PVM) 5,54
Juridiniams asmenims,  bendrijoms, perkantiems šilumą pastato įvade bei pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,82 Eur/mėn.:
  ct/kWh
Pastovioji dedamoji (be PVM) 2,89
Kintamoji dedamoji (be PVM) 1,58
Galutinė vienanarė šilumos kaina  (be PVM) 4,47
Šilumos pardavimo kaina (be PVM) 0,82 Eur/mėn.
Galutinė vienanarė šilumos kaina (su 21 proc. PVM) 5,41 ct/kWh  + 0,99 Eur/mėn.
Karšto vandens kainos dedamosios gyventojams daugiabučiuose namuose ir juridiniams asmenims, esantiems daugiabučiuose namuose:
  Eur/m3
Pastovioji dedamoji (be PVM) 0,47
Kintamoji dedamoji (be PVM) 4,48
Galutinė karšto vandens kaina  (be PVM) 4,95
Galutinė karšto vandens kaina (su 21 proc. PVM) 5,99
Karšto vandens kainos dedamosios kitiems vartotojams:
  Eur/m3
Pastovioji dedamoji (be PVM) 0,47
Kintamoji dedamoji (be PVM) 4,36
Galutinė karšto vandens kaina  (be PVM) 4,83
Galutinė karšto vandens kaina (su 21 proc. PVM) 5,84
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis:
  Eur per mėnesį vartotojui
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis (be PVM) 0,85
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis (su 21 proc. PVM) 1,03