2016 m. rugpjūtis

Vadovaudamasis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-912 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-570 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma" šilumos kainos dedamųjų nustatymo tretiesiems bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo metams" pakeitimo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-331 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo", 
N u r o d a u nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. taikyti šilumos ir karšto vandens kainas (be PVM): 1. Šilumos kainas (be PVM):
1.1. šilumos gamybos kainas:
1.1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę kainą - 3,36 euro ct/kWh;
1.1.2. patiektos į tinklą šilumos kainas:
1.1.2.1. vienanarę kainą - 3,36 euro ct/kWh:
1.1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją - 1,69 euro ct/kWh;
1.1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją - 1,67 euro ct/kWh;
1.1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.1.2.2.1. pastoviąją dalį (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) - 12,32 Eur/kW per mėnesį;
1.1.2.2.2. kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) - 1,67 euro ct/kWh;
1.2. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):
1.2.1. vienanarę kainą - 1,44 euro ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją - 0,64 euro ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją - 0,80 euro ct/kWh;
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
 1.2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) - 4,18 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) - 0,80 euro ct/kWh; 
1.3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas: 
1.3.1. vienanarę kainą - 4,80 euro ct/kWh: 
1.3.1.1.vienanarės kainos pastoviąją - 2,33 euro ct/kWh; 
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją - 2,47 euro ct/kWh; 
1.3.2. dvinarės kainos dalis: 
1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) - 16,50 Eur/kW  per mėnesį;
1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) - 2,47 euro ct/kWh. 
1.4. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 0,59 Eur  per mėnesį gyventojams (butui), 6,98 Eur per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,09 euro ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.
1.5. Suminę vienanarę šilumos kainą - 4,89 euro ct/kWh.
1.6. Karšto vandens kainą, vartotojams daugiabučiuose namuose - 4,94  Eur/m3;
karšto vandens kainos pastovioji dedamoji - 0,28 Eur/m3.
karšto vandens kainos kintamoji dedamoji - 4,66 Eur/m3. 
kitiems vartotojams - 4,80 Eur/m3;
karšto vandens kainos pastovioji dedamoji - 0,28 Eur/m3.
karšto vandens kainos kintamoji dedamoji - 4,52 Eur/m3.