Naujienos

Atgal

Gerbiami Radviliškio gyventojai!

2021-04-12

   UAB “ Radviliškio šiluma” įgyvendiną investicinį projektą "Magistralinių (orinės) šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Radviliškio mieste". Projektas yra finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2.-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra". Pagal šį projektą Radviliškio mieste 2021 metais rekonstruosime 1444 m  magistralinių (orinių) šilumos tiekimo tinklų t. y. šiais metais atliksime  paskutinį trasų keitimą –  bus keičiama orinė trasa, kuri yra nuo ilgaamžiškumo techniškai susidėvėjusi, nebeatitinka eksploatavimo reikalavimų, yra matoma ir gadina bendrą miesto vaizdą.
   Šilumos tiekimo trasų keitimo darbai bus atliekami pasibaigus šildymo sezonui,  tačiau vykdant minėtus darbus pagal grafiką bus nutrauktas karšto vandens tiekimas Radviliškio miesto gyventojams. Jei viskas vyks taip, kaip suplanuota, vykdant trasų perjungimus, karšto vandens tiekimas bus nutraukiamas tris kartus – kartą vienos paros trukmės, du kartus  - trijų, keturių parų trukmės. Kartu su paskutiniu nutraukimu bus vykdomi hidrauliniai trasų bandymai. Apie visus karšto vandens tiekimo nutraukimus gyventojai bus informuojami atskirai spaudoje ir Radviliškio rajono savivaldybės bei  UAB „Radviliškio šiluma“ internetiniuose tinklalapiuose.
   Bendrovė prašo Radviliškio miesto gyventojų geranoriškai ir tolerantiškai reaguoti į planinius ir neplaninius karšto vandens tiekimo sutrikimus, nes viskas vykdoma tik vartotojų gerovei ir patogumui.