Informacija NŠG

Atgal


Šilumos gamybos palyginamosios sąnaudos
Data Radviliškio katilinė Konsoliduota CŠT sistema    
  Kintamoji šilumos gamybos dedamoji Faktinis šilumos poreikis Kintamoji šilumos gamybos dedamoji Faktinis šilumos poreikis
  euro ct/kWh MWh euro ct/kWh MWh
2017 m.        
sausis 1,32  8626 2.60  1032
vasaris  1,33 7341  2,91 876 
kovas  1,36  6025 3,39  687
balandis  1,45  5174 3,51   545
gegužė  1,31  1925    
birželis  1,12  1490    
liepa 1,10 1611     
rugpjūčio 1,13 1563     
rugsėjo 1,13  1676    
spalio 1,20   4572  3,49 470 
lapkričio 1,29 6151   3,52 647 
gruodžio  1,65  7197  3,49  806
2018 m.        
sausis 1,73 8337  3,53
 959
vasaris 1,71 8677  3,54 1044 
kovas  1,92 8170  3,52  932
balandis  2,04 3447 3,61  235
gegužė 1,85  1646    
birželis 1,34 1582     
liepa 1,27      
rugpjūčio 1,20      
rugsėjo        
spalio        
lapkričio        
gruodžio