Aukcionai

Atgal


UAB „Radviliškio šiluma“ nekilnojamojo turto, esančio adresu Gedimino g. 46, Radviliškis viešo aukciono sąlygos

UAB „Radviliškio šiluma“ nekilnojamojo turto, esančio adresu Gedimino g. 46, Radviliškis viešo aukciono sąlygos

Aukciono organizatorius - UAB "Radviliškio šiluma" skelbia aukcioną nekilnojamajam turtui parduoti. Parduodamas pastatas (Paskirtis – realizacijos pastatas/administracinis, Unikalus. Nr.7199-7002-5011, statybos metai 1997 m. bendras plotas 141,58 kv.m.).

Parduodamo turto apžiūra: Parduodamą Turtą galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val. Apžiūros laiką būtina derinti iš anksto, laiką suderinus tel.  842260873.

Aukciono data: Aukcionas įvyks 2020 m. rugpjūčio 13 d. 10.00 val. adresu:  Žironų g. 3, Radviliškis (posėdžių salėje).

Pradinė nekilnojamojo turto kaina  - 27 000 Eur. (dvidešimt septyni tūkstančiai eurai).

Kainos didinimo intervalas – 270,00 Eur. (du šimtai septyniasdešimt eur.).

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 55 Eur*

Aukciono dalyvio garantinis įnašas– 1000 Eur**

*Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą.

**Aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą. Aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviams, garantiniai įnašai grąžinami per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki aukciono pradžios (turi pateikti mokėjimus patvirtinančius dokumentus).

Aukcionui pasibaigus tą pačią dieną arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną aukciono laimėtojas privalo pasirašyti aukciono protokolą.

Sąskaitos rekvizitai. Aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui ir atsiskaitymui už nekilnojamąjį turtą: UAB „Radviliškio šiluma“ (kodas 171444859) sąskaitos Nr. LT 457300010002569067 AB „Swedbank“ (mokėjimo paskirtyje nurodant turto adresą).

Atsiskaitymo už aukcione įsigytą turtą terminas ir tvarka. Su aukciono laimėtoju nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis turi būti sudaryta per 25 kalendorines dienas nuo pardavimo viešame aukcione. Visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo. Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant notarinį atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.

Pakartotinio aukciono data. Neįvykus pirmajam aukcionui, pakartotinis aukcionas bus vykdomas 2020 m. rugpjūčio 19 d. 10.00 val. adresu:  Žironų g. 3, Radviliškis (posėdžių salėje).

          Jeigu per 25 kalendorines dienas nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo – pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negražinamas ir garantinis įnašas, jis taip pat negali dalyvauti naujame šio turto aukcione ir privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą.

Dalyvauti aukcione turi teisę tik įregistruoti aukciono dalyviai.

Aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į aukcioną, pateikia šių dokumentų kopijas:

  1. prašymą įregistruoti aukciono dalyviu;
  2. juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
  3. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
  4. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
  5. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
  6. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
  7. kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į aukcioną, turi pateikti 1, 5, 6 ir 7 punktuose nurodytų dokumentų kopijas.

Aukcioną laimėjęs dalyvis turės pateikti nurodytų dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, notarui, tvirtinančiam turto pirkimo pardavimo sutartį.

                      Asmuo atsakingas už informacijos teikimą. UAB „Radviliškio šiluma“ teisininkė Giedrė Laukienė, tel. 8422 57200 el. paštas giedre@radsiluma.lt.