Naujienos

Atgal

Pradedamas šildymo sezonas visiems šilumos vartotojams

2018-10-02

Nuo 2018 m. spalio 2 d. Radviliškio rajone pradedamas 2018–2019 metų šildymo sezonas visiems šilumos vartotojams:

  1. Radviliškio rajono savivaldybės gyvenamuosiuose namuose, įstaigose bei organizacijose, kurioms šildymo sezono pradžia nustatoma savivaldybės institucijos sprendimu.
  2. Radviliškio rajono šilumos vartotojams, kurių savininkė ar dalininkė nėra Radviliškio rajono savivaldybė (įskaitant daugiabučius namus). Šiame punkte minimi šilumos vartotojai, nusprendę pradėti savo pastatų šildymą kitu laiku negu šiuo įsakymu nustatyta šildymo sezono pradžia, apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 66 punkte nustatyta tvarka.

Sveikatos priežiūros ir gydymo, ugdymo, socialinės įstaigos jau šildomos jau šildomos nuo spalio 1 d.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-02 įsakymas Nr. A-1039-(8.2) „Dėl 2018–2019 metų šildymo sezono pradžios šilumos vartotojams, išskyrus sveikatos priežiūros, ugdymo, socialines paslaugas teikiančias įstaigas“.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija