Naujienos

Atgal

Nuo 2021 m. rugsėjo 21 d. Radviliškio rajone pradedamas šildymo sezonas švietimo, sveikatos priežiūros ir gydymo, socialinėse įstaigose

2021-09-21

Nustatyta 2021–2022 metų šildymo sezono pradžia Radviliškio rajono savivaldybei pavaldžiose ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigose, sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigose, socialines paslaugas teikiančiose įstaigose. Jis pradedamas nuo 2021 m. rugsėjo 21 d.

Radviliškio rajono savivaldybei pavaldžių įstaigų, nurodytų 1 punkte, vadovai, suderinę su šilumos tiekėju, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, turi teisę teisės aktuose nustatyta tvarka patys nuspręsti dėl šildymo sezono pradžios kitu laiku, negu šiuo įsakymu nustatyta šildymo sezono pradžia.

Radviliškio rajono šilumos vartotojams (įskaitant daugiabučius namus), kurių savininkė ar dalininkė Radviliškio rajono savivaldybė nėra, 2021–2022 m. šildymo sezono pradžia bus skelbiama atskiru įsakymu.

Šilumos vartotojams, turintiems teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios, nusprendus pradėti savo pastatų šildymą kitu laiku (anksčiau), negu Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta šildymo sezono pradžia, jie arba valdytojas apie savo sprendimą energetikos ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka praneša šilumos tiekėjui. Valdytojas (bendrijos pirmininkas, jungtinės veiklos sutarties dalyvių atstovas ar namo administratorius) teisės aktais nustatyta tvarka organizuoja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų – sprendimų priėmimą dėl pastatų šildymo kitu laiku, negu Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta šildymo sezono pradžia.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. A-939(8.2) „Dėl 2021–2022 metų šildymo sezono pradžios“.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija