Naujienos

Atgal

Dėmesio!

2021-09-13

    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr.152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo" (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 3.1.1 p. reikalavimais nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. pirties paslaugos teikiamos tik asmenims, kurie atitinka Galimybių paso kriterijus.
    Kontaktiniu būdu būtų aptarnaujami tik asmenys, galintys parodyti galiojantį Galimybių pasą. Be Galimybių paso galioja ir kiti dokumentai, įrodantys vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo arba greitojo antigeno testo neigiamo rezultato, antikūnų tyrimo teigiamo rezultato faktą įrodantys dokumentai.