Naujienos

Atgal

Baigiamas 2019-2020 metų šildymo sezonas visiems šilumos vartotojams

2020-04-28

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL 2019–2020 M. ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

2020 m. balandžio 28 d. Nr. A- 613 (8.2)
Radviliškis

       Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 61 punktu,
        n u s t a t a u Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje 2019–2020 metų šildymo sezono pabaigą – 2020 m. balandžio 29 dieną.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė                                                                                              Jolanta Margaitienė