Naujienos

Atgal

Baigiamas 2018-2019 metų šildymo sezonas visiems šilumos vartotojams

2019-04-19

Vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A-400(8.2) „Dėl 2018–2019 m. šildymo sezono pabaigos“ nuo 2019 m. balandžio 23 d. baigiamas 2018–2019 metų šildymo sezonas.

Šilumos vartotojai, turintys teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos nepažeidžiant nustatytų higienos normų, nusprendę baigti savo pastatų šildymą kitu laiku, negu Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta šildymo sezono pabaiga, jie arba valdytojas apie savo sprendimą energetikos ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina.

Valdytojas (bendrijos pirmininkas, jungtinės veiklos sutarties dalyvių atstovas ar namo administratorius) teisės aktais nustatyta tvarka organizuoja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų sprendimų priėmimą dėl pastatų šildymo kitu laiku, negu Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta šildymo sezono pabaiga.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija